theme/enuy/images

PNP Group

PANAPOLYTECH

PANAPOLYTECH

0000-00-00

Công ty TNHH Panapoltech là một trong những công ty thuộc Tập đoàn PNP, được thành lập từ năm 1998 và hoạt động cho đến nay. Công ty là đại diện Nhập khẩu và phân phối sản phẩm Các công cụ và thiết bị cơ bản được sử dụng trong phòng thí nghiệm, chẳng hạn như Autodesiccater, Dehumidifier, Hotplate, đồ thủy tinh Labourrtory

[Chi tiết]
PNP CHEMITECH

PNP CHEMITECH

0000-00-00

Chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm: Nhựa nhũ tương Acrylic, Styrene, Copolymer dùng cho ngành sản xuất sơn nước. Nhựa Alkyd dùng cho ngành sản xuất sơn dầu. Nhựa Polyester (UNSATURATED POLYESTER RESIN - UPR) : Lamination, Formica, Marble, Sợi Thủy Tinh. Keo ghép gỗ 2 thành phần (EPI). Keo PVAc : keo dùng để sản xuất Ống Giấy, keo dán Bao Bì, keo ghép Gỗ, ... ; Keo PSA : dùng để sản xuất Băng Keo, Decal giấy, Decal nhựa, ....

[Chi tiết]
PHATTANAPHAN CHEMITECH

PHATTANAPHAN CHEMITECH

0000-00-00

Chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm: Nhựa nhũ tương Acrylic, Styrene, Copolymer dùng cho ngành sản xuất sơn nước. Nhựa Alkyd dùng cho ngành sản xuất sơn dầu. Nhựa Polyester (UNSATURATED POLYESTER RESIN - UPR) : Lamination, Formica, Marble, Sợi Thủy Tinh. Keo ghép gỗ 2 thành phần (EPI). Keo PVAc : keo dùng để sản xuất Ống Giấy, keo dán Bao Bì, keo ghép Gỗ, ... ; Keo PSA : dùng để sản xuất Băng Keo, Decal giấy, Decal nhựa, ....

[Chi tiết]
PNP - CHI NHÁNH HÀ NỘI

PNP - CHI NHÁNH HÀ NỘI

0000-00-00

Chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm: Nhựa nhũ tương Acrylic, Styrene, Copolymer dùng cho ngành sản xuất sơn nước. Nhựa Alkyd dùng cho ngành sản xuất sơn dầu. Nhựa Polyester (UNSATURATED POLYESTER RESIN - UPR) : Lamination, Formica, Marble, Sợi Thủy Tinh. Keo ghép gỗ 2 thành phần (EPI). Keo PVAc : keo dùng để sản xuất Ống Giấy, keo dán Bao Bì, keo ghép Gỗ, ... ; Keo PSA : dùng để sản xuất Băng Keo, Decal giấy, Decal nhựa, ....

[Chi tiết]
Sunsiri Co., LTD

Sunsiri Co., LTD

0000-00-00

Manufacturing And Supplying Wood Pellets

[Chi tiết]

Hỗ trợ trực tuyến