images

PNP - CHI NHÁNH HÀ NỘI

0000-00-00

Liên hệ với chúng tôi :

CÔNG TY TNHH PNP CHEMITECH

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 16A Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 36555063                Fax: 024 36555062
Email: vnsales@pnp.th.com
Website: www.pnp.th.com

Hỗ trợ trực tuyến